تماس با ما :

 

خراسان رضوی ،مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی، طبقه اول، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 
 
تلفن (051) : 38420305
 
 

نمابر (051) : 3842030