چهاردهمین جشنواره شهیدمطهری(برگزار شده)

اصلاح طرز فکر دانشجویان علوم پزشکی نسل فردا

دوشنبه 3 خرداد 1400
مشاهده ویدئو معرفی سخنرانی اصلاح طرز فکر دانشجویان علوم پزشکی نسل فردا

برگزاری کارگاه های جشنواره شهیدمطهری

سه شنبه 4 خرداد 1400

تقدیر از برگزیدگان سال های 1398 و 1399- برگزاری پنل تخصصی

چهارشنبه 5 خرداد 1400
مشاهده ویدیو معرفی پنل تخصصی یادگیری الکترونیکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی ١۴۰۰

بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی ١۴۰۰
 چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برگزار می گردد. بدین وسیله از اساتید ، دانشجویان و کلیه علاقمندان جهت شرکت در همایش دعوت به عمل می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس https://ichpe.org مراجعه نمایند.

حیطه های همایش:

فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مراحل ، مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های زیر:
  • برنامه ریزی درسی
  • ارزیابی دانشجو
  • ارزشیابی دوره و هیات علمی
  • یادگیری الکترونیکی
  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • مشاوره و حمایت دانشجویی
  • پژوهش های آموزش علوم پزشکی