مرکز مهارت های بالینی
معرفی مرکز

مرکز مهارتهای بالینی با شبیه سازی محیط بالینی در نظر دارد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی و ارتباطی ایجاد نماید. پروژه ایجاد این مرکز از ابتدای سال 1385 در اولویت برنامه های معاونت آموزشی قرار گرفت و متعاقب آن با پیگیری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با مشورت اعضای محترم هیئت علمی تجهیز گردید.

براساس برنامه ریزی انجام گرفته راه اندازی مرکز طی چند مرحله انجام خواهد پذیرفت. در مرحله نخست از اول مهر ماه سال 1385 فعالیت خود را عمدتا جهت دانشجویان پزشکی، آغاز نموده و امید است در مراحل بعدی، با گسترش دامنه فعالیت های آموزشی، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بتوانند به نحو مطلوبی از خدمات مرکز بهره‌مند شوند.

مرکز مهارتهای بالینی به عنوان پل ارتباطی بین آموزش و بالین بیمار، یکی از اساسی‌ترین بخشهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشد. این مرکز شرایط مناسبی را برای تمرین و تکرار تکنیک‌های بالینی و ارتباطی، بدون اینکه خطری برای بیمار ایجاد کند، فراهم می‌نماید، و به این ترتیب یکی از دغدغه‌های همیشگی آموزش علوم پزشکی، یعنی رعایت حقوق انسانی بیماران را برطرف می‌سازد.

مرکز مهارت‌های بالینی مجهز به انواع مدلها و مانکن‌هایی است که با دقت و ظرافت آناتومی بدن انسان را شبیه‌سازی نموده و امکان آموزش پروسیجرهای بالینی را فراهم می‌کنند. فراگیری مهارت‌های بالینی به صورت علمی و عملی، باعث خواهد شد که فراگیران بتوانند یادگیری را از محیط شبیه‌سازی شده به محیط بالینی تعمیم دهند تا به این ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران را افزایش دهند. علاوه بر این، مرکز مهارتهای بالینی با دارا بودن تجهیزات کمک آموزشی مانند کامپیوتر، اینترنت، نرم افزارهای جدید و پیشرفته آموزشی، وسایل سمعی بصری و کتب مرجع، فرصتهایی را برای آموزش‌های گروهی و مستقل ایجاد نموده ، و یادگیری را در کلیه سطوح شناختی، روانی- حرکتی و تغییر نگرش تسهیل می‌سازد.

فراگیران می‌توانند علاوه بر تمرین مهارتهای بالینی و ارتباطی، در انواع فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و سناریوهای موردی، که با هدف ارتقاء مهارتهای تفکر انتقادی، تصمیم‌گیری و کار گروهی طراحی شده اند، شرکت کنند. ما معتقدیم که یادگیری یک فرآیند فعال است و بایستی بصورت خودجوش و مداوم صورت گیرد. مرکز مهارتهای بالینی با به کارگیری روشهای نوین آموزش و ارزشیابی، فرصت یادگیری فعال و مداوم را برای فراگیران مختلف اعم از دانشجویان، دانش آموختگان، و پرسنل بالینی فراهم می‌نماید.

رسالت مرکز
ما در اين مركز با اعتقاد به اصول ومبانی شرع مقدس، انسان را دارای شان و كرامت و غايت همه مراقبتهای سلامتی می دانيم. بنابراين بر آن هستيم كه با ايجاد يك محيط ايمن و شبيه سازی شده شرايط ارتقاء مهارت های بالينی، ارتباطی، تفكرانتقادی، كار گروهی، شيوه های ارزشيابی بالينی، ايجاد فرصت هايی برای يادگيری مستقل و مداوم و همچنين فراگيری علم همراه با عمل را برای نيروهای متخصصی كه رسالت مراقبت از انسان را به عهده دارند، به صورت همه جانبه و با تسلط كامل فراهم آوريم.

اهداف مرکز
  • ارتقاء مهارتهای بالینی
  • ارتقاء مهارت های ارتباطی
  • ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی و کارگروهی
  • ایجاد فرصتهایی برای یادگیری مستقل و مداوم
  • ارتقاء شیوه های ارزشیابی بالینی
  • انجام پژوهش های مرتبط با فعالیت های فوق
  • توسعه امکانات خدمات آموزشی مرکز متناسب با نیازهای جامعه
فرآیندهای مرکز

مرکز مهارتهای بالینی :

 فرآيندهاي منتخب از مركز مهارتهای بالينی در جشنواره كشوری شهيد مطهری :

از جمله فعاليتهاي مهم مركز مهارتهاي باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1387 ارائه شش فرآيند آموزشي در جشنواره درون دانشگاهي شهيد مطهري با عناوين ذيل مي باشد :

الگوريتم ها :

كه هر شش فرآيند به عنوان فرآيندهاي منتخب در جشنواره درون دانشگاهي معرفي شد و همچنين دو فرآيند :
- توليد پوست مصنوعي
- تاسيس دوره كوتاه مدت حرفه اي پايه لاپاراسكوپي
به عنوان فرآيندهاي منتخب در جشنواره كشوري شهيد مطهري معرفي و موفق به دريافت لوح و تنديس جشنواره شد.

برنامه کارگاه های عملی مرکز
لیست فیلم های آموزشی مرکز

رديف

عنوان فيلم آموزشي

تهيه شده

در دست تهيه

1

ارتباط پزشک و بيمار

*

 

2

کات دان وريدي

*

 

3

جايگذاري چست تيوپ

*

 

4

مهارت هاي اندودنتيکس

*

 

5

کشيدن مايع مغزي نخاعي کودکان

*

 

6

آرتروسنتز زانو

*

 

7

شستشوي دندان کودک با فلورايد

*

 

8

درمان مارگزيدگي

*

 

9

ناخن فرو رفته در گوشت (1)

*

 

10

حادثه واقعي  (توسط ورژانس 115تهيه شده است)

*

 

11

استريليزاسيون در دندانپزشکي

 

*

12

مانور هايمليچ

 

*

13

ناخن فرورونده در گوشت (2)

 

*

14

تراکئوستومي

 

*

15

CPR

 

*

همکاران مرکز

دکتر رضا اخوان - مدیر مرکز مهارت های بالینی
دکتر رضا اخوان - مدیر مرکز مهارت های بالینی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : AkhavanR@mums.ac.ir
محدثه علیزاده سعادت آباد
محدثه علیزاده سعادت آباد - کارشناس مرکز مهارت های بالینی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : AlizadehSM2@mums.ac.ir