برگزاری دوره آموزشی آینده پژوهی و ابرروندهای سلامت عمومی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت (NPMC) دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر این اصل مهم که

"مدیران حاضر نظام سلامت برای توفیق در انجام ماموریت های محوله علاوه بر داشتن مهارت های مدیریتی نیازمند تفکر پویا و خلاق برای تشخیص به موقع نیازهای روز حوزه تحت پوشش و ابداع راهکارهای خلاقانه برای رفع آن نیازها می باشند"

عمده تمرکز خود را بر توسعه دانش، نگرش، رویکردهای نظری و فکری آینده پژوهی در بین سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران نظام سلامت معطوف نموده است. به این منظور این مرکز در نظر دارد، دو برنامه آموزشی آینده پژوهی را با عناوین اصول و مبانی آینده پژوهی و شناخت ابرروندهای سلامت را برگزار نماید.

این برنامه آموزشی بصورت مجازی با استفاده از نرم افزارadobe connect  طبق جدول زمانبندی زیر برگزار خواهد شد و برای شرکت کنندگانی که تمایل به دریافت گواهی پایان دوره دارند آزمون آنلاین که متعاقبا به شرکت کنندگان اعلام می شود، برگزار خواهد گردید.

علاقمندان می توانند تا تاریخ 12/آبان/1399 با مراجعه به وب سایت مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت به لینک ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

 ثبت نام