واحد آموزش پاسخگو
معرفی واحد

یکی از رویکردهای آموزش عالی، دیدگاه پاسخگویی و تعهد اجتماعی آن است که در این امر تمرکز بیشتر بر مسوولیت پذیری دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد. دانشگاه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی بادیدگاه پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه جزء جدانشدنی از فلسفه وجودی آموزش عالی هستند.

 این دیدگاه برخاسته از نیازهای اجتماعی و توان و استعداد مراکز آموزش عالی در فرایند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعی است. یا بعبارت دیگر؛ پاسخگوئی در قبال انواع موضوعات آموزشی، پژوهشی و خدماتی است که دانشگاه ها عهده دار آنها می باشند. یکی از این معانی پاسخگویی در برنامه های آموزشی، آموزش در شرایط واقعی جامعه و آموزش در محیط طبابت آینده می باشد.

شرح وظایف
 • ایجاد مراکز بهداشتی درمانی آموزشی جهت فیلد آموزش در عرصه کارآموزان و کارورزان و دستیاران گروه پزشکی خانواده
 • برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان معاونت بهداشتي و شبکه بهداشت مشهد جهت تعیین مراکز بهداشتی مجری طرح و برآورد هزینه های احتمالی
 • برگزاری جلسه با مدیران گروه­های درگیر اجرای طرح جهت هماهنگي حضور دانشجو در مراکز بهداشتی و درمانی
 • تهیه دستورالعمل اجرایی برنامه و ابلاغ آن به گروه­های آموزشی و ارسال به شبکه بهداشت مشهد
 • تهيه طرح دوره و طرح درس هاي آموزش در عرصه
 • تهیه دفترچه گزارش کار (LOG Book) جهت رزیدنت ها
گردش کار

 

اعضای کارگروه پاسخگویی اجتماعی

 

برنامه عملیاتی واحد آموز پاسخگو
 • طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها)، فنآوری های مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سلامت (مداخلات سلامت) و مرزهای دانش در حوزه سلامت در كشور
 • بازنگری و تدوين برنامه های آموزشی (کوریکولومها) در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه، فنآوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش (مرجعیت علمی) به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي
 • طراحي نظام ایجاد حساسیت و انگيزشي مناسب براي سياستگذاران، ذینفعان، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه و توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت SDH) )
 • طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی
عملکرد واحد آموزش پاسخگو
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت آموزشی وبهداشتی جهت مدیریت مراکز آموزشی ودرمانی
 • تعیین و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی آموزشی جهت فیلد آموزش در عرصه کارآموزان و کارورزان و دستیاران گروه پزشکی خانواده

پایگاه رفقی، مرکز بهداشتی درمانی آموزشی شهید صفاری، مرکز بهداشتی درمانی رضاشهر که در نهایت پس از پایش دو مرکز زیر هدف واحد گردیدند.

 • مرکز خدمات جامع سلامت کوی امیر المومنین(ع)
 • مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع
 • راه اندازی داروخانه های آموزشی

تجهیز داروخانه های آموزشی 22بهمن، داروخانه امام رضا(ع)، داروخانه مرکز بهداشتی درمانی حضرت رسول (دانش آموز)، داروخانه بیمارستان دکتر شیخ

 • انجام پروژه شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه

 

 • شناسایی و تامین عرصه های آموزشی مورد نیاز برای پیاده سازی مواجهه زود دانشجویان در عرصه های جامعه و آموزش مبتنی بر جامعه
 • راه اندازی و تجهیز بیمارستان شهید هاشمی نژآد به عنوان اولین بیمارستان تخصصی آموزشی پزشکی عمومی جهت اجرای "دوره کلینیک سرپایی ، تروماتولوژی و اصول طبابت بر بالین"
 • راه اندازی داورخانه آموزشی مدل
 • راه اندازی کلینیک تخصصی پزشک خانواده در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند
 • ایجاد عرصه های بالینی مجازی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و اجرای پروژه های بازی انگاری (Gamification) به منظور جذاب سازی عرصه های بالینی برای دانشجویان (فرایند برتر جشنواره شهید مطهری) در دانشگاه علوم پزشکی گناباد (تله مدیسین)

 

 • -همکاری در توسعه رشته ها در کلان منطقه
 • کمک و همکاری در راه اندازی دستیاری پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • همکاری در راه اندازی ومشارکت رشته دستیاری مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • همکاری درراه اندازی رشته دستیاری مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • همکاری در راه اندازی رشته دستیاری اطفال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 • تالیف و چاپ کتاب مرکز بهداشتی درمانی آموزشی

 

 • همکاری با معاونت اجتماعی در خصوص برگزاری نشست های تخصصی با موضوع  تعیین کنند های اجتماعی سلامت
 • تدوین نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضوی
 • ارزیابی توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در مناطق حاشیه شهر مشهد
 • عقد تفاهم نامه جامع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان
 • تهیه بسته آموزشی آشنایی با اصول و  مفاهیم تعیین کننده های اجتماعی سلامت جهت دوره های بازآموزی پزشکان
 • اجرای طرح نظارت 360 درجه در اجرای برنامه درسی دانشگاه
معرفی اولین مرکز بهداشتی درمانی آموزشی

معرفی اولین مرکز بهداشتی درمانی آموزشی :

 • اين مركز با جمعيت تحت پوشش بالغ بر 51090 نفر در شمال شرقي مشهد مقدس واقع و يكي از مراكز زير مجموعه مركز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد است كه در حاشيه شهر قرار دارد و غالباً مردمي كارگر با وضعيت اقتصادي و اجتماعي پايين و با مشخصات زندگي حاشيه نشيني را تحت پوشش قرار می دهد.
 • این مرکز مراجعین زيادي را در منطقه دارد و به دلیل امکانات منطقه دسترسی مستقیم مردم به درمانگاه­های تخصصی بیمارستانهای آموزشی، مشکل است.
 • این مرکز با وسعت حدود 1200 مترمربع و 12 اتاق كار دارای سالن کنفرانس، واحدهای سرپرستی، پزشک عمومی، دندانپزشکی، مبارزه با بیماریها، مادر و کودک، مامایی، مدارس، آمار، دارویی و رابطین می­باشد. 

سایر مراکز بهداشتی درمانی : پایگاه رفقی، مرکز بهداشتی درمانی آموزشی شهید صفاری، مرکز بهداشتی درمانی رضاشهر

داروخانه های آموزشی : داروخانه آموزشی 22بهمن، داروخانه امام رضا(ع)، داروخانه مرکز بهداشتی درمانی حضرت رسول (دانش آموز)، داروخانه بیمارستان دکتر شیخ

فعالیتهای واحد
فعالیتهای واحد آموزش پاسخگو :
 • تهیه اولویتهای سلامت
 • افزایش پاسخگویی آموزشی و اجتماعی با عملیاتی نمودن و گسترش آموزش پاسخگو در دانشکده ها
 • گسترش مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی
 • ایجاد و گسترش واحدهای آموزش پاسخگو در دفاتر توسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها
 • تعیین راهنماهای آموزشی
 • ایجاد داروخانه های آموزشی
 • تهیه رفرنس های آموزشی بومی
 • پژوهش در آموزش پاسخگو

چالشها و اولویتهای واحد آموزش پاسخگو :

اساسي ترين چالشها :

 • مشارکت بين بخشي معاونت ها
 • عدم مشارکت موثر اساتيد دربرنامه آموزش پاسخگو
 • نبود محتوای آموزشی مناسب جهت استفاده در عرصه

برنامه هاي اولويت دار :

 • تدوین محتوای آموزشی در مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی
 • تدوين دوره هاي آموزشي(طرح دوره وطرح دروس) باتوجه به نيازسنجي
 • کارامد نمودن بيشتر دانشجويان درمراجعات سرپايي
 • توانمند سازي پزشکان شاغل درمراکز آموزشي
 • تدوين رفرنس بيماريهاي بومي ودستورالعمل درمان
 • افزايش تعداد مراکز آموزش
 • استفاده ازاجراي پزشک خانواده بعنوان يک فرصت
 • انجام پژوهش وتاليف درارتباط باآموزش پزشکي پاسخگو

همکاران واحد

دکتر رضا پروانه - دبیر کارگروه واحد آموزش پاسخگو و عدالت محور
دکتر رضا پروانه - دبیر کارگروه واحد آموزش پاسخگو و عدالت محور

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : ParvanehR1@mums.ac.ir
دکتر مهران وطنچیان
دکتر مهران وطنچیان - سرپرست کارگروه تدوین سند شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : VatanchianM921@mums.ac.ir
دکتر مهری یاوری
دکتر مهری یاوری - سرپرست کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از مطالعات نیازسنجی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : YavariM@mums.ac.ir
دکتر محمدجعفر مدبرعزیزی
دکتر محمدجعفر مدبرعزیزی - سرپرست کارگروه مجری مطالعات نیازسنجی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : ModabberaMJ1@mums.ac.ir
دکتر حسین کریمی مونقی
دکتر حسین کریمی مونقی - سرپرست هسته مطالعاتی شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : KarimiH@mums.ac.ir
دکتر سیدکاظم فرهمند
دکتر سیدکاظم فرهمند - سرپرست کارگروه تدوین اولویت های پژوهشی با رویکرد نیازهای آموزشی منطقه براساس بار بیماریها و ریسک فاکتورهای موجود در منطقه آزمایشی

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : FarahmandK1@mums.ac.ir
دکتر معصومه محمدحسین زاده
دکتر معصومه محمدحسین زاده - کارشناس واحد آموزش پاسخگو

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : HoseinzadehM3@mums.ac.ir
تکتم عرفانی
تکتم عرفانی - کارشناس واحد آموزش پاسخگو

تلفن (051) : 38420305

ایمیل : VErfaniT1@mums.ac.ir