واحد پژوهش در آموزش

             
     
         
   
دکتر مجید خادم رضائیان 
 

تکتم عرفانی

   
   

مسئول واحد پژوهش در آموزش

 

کارشناس واحد پژوهش در آموزش

   
   

تلفن:38433528
 

تلفن:38461816
   
   
 
   
   
       
             

 

 

 


     
   

 

آموزش و پژوهش دو روی یک سکه اند و پژوهش جزء لاینفک آموزش است. بر همین اساس لازم است هر فرد در دانشگاه در کنار مسئولیت های آموزشی و درمانی در فعالیت های تحقیقاتی بطور مستمر شرکت نمایند. انجام پژوهش در مورد مشکلات گوناگون آموزشی و نیازسنجی آموزشی از طریق هدایت پایان نامه های دانشجویی و یا بطور مستقل انجام می گیرد. واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از تحقیقات در زمینه آموش پزشکی را برعهده دارد. واحد پژوهش در آموزش تاسیس گردیده است تا در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می باشد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده ها و دانشگاه گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی بردارد و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد.

   براى افزايش آگاهى اساتيد در زمينه مسائل نوين آموزش پزشکى و انعکاس نظرات اساتيد و دستياران و تحليل مسائل و مشکلات موجود در زمينه فعاليت‌هاى آموزشى باید پژوهش های متعدد و کاربردی انجام گیرد که تعیین این اولویتهای پژوهشی از فعالیتهای واحد پژوهش در آموزش می باشد. همچنين چاپ نتایج این تحقیقات در مجله آموزش پزشکى که توسط مرکز منتشر و در اختيار تمامى اساتيد و دستياران قرار مى‌گيرد.

   نيازسنجى در خصوص مسائل مبتلا به آموزش پزشکى در کشور، پژوهش در فرآيند ياددهي-يادگيرى در نظام آموزش پزشکى، مطالعات و بررسيهاى بنيادى و کاربردى در زمينه‌هاي آموزش پزشکی، توجه و حساسيت نسبت به تغييرات آموزش پزشکى در کشور، انتشار و تأليف و ترجمه در زمينه پژوهشهاى انجام شده و تازه‌هاى آموزش پزشکى، ارزيابى و پژوهشهاى کيفى و کمى در آموزش پزشکى عمومى و تخصصى کشور، انجام پژوهشهاى لازم جهت حل معضلات اساسى کشور در زمينه آموزش پزشکى و ارائه خدمات مشاوره‌اى به ديگر دانشگاه‌ها و ... از اهم فعالیتهای واحد پژوهش در آموزش می باشد.

 

    
     

 

             
   
 

   
   
دکتر جواد جوان
 

دکتر مهری یاوری

   
   

دانشکده بهداشت

 

دانشکده پرستاری و مامایی

   
   

 

   
   
ایمیل: JavanNJ@mums.ac.ir
 
   
             
         
    دکتر لیلا مشهدی   دکتر قربان صفائیان    
   

دانشکده پزشکی

 

دانشکده پیراپزشکی

   
   

 

   
   
 
   
             
         
    دکتر ژیلا طاهرزاده   دکتر ندا اسلامی    
   

دانشکده داروسازی

 

دانشکده دندانپزشکی

   
   

 

   
   
 ایمیل: TaherzadehZh@mums.ac.ir
 
ایمیل: IslamiN@mums.ac.ir
   
             
           
    دکتر وحیدرضا عسگری        
   

دانشکده طب ایرانی و مکمل

       
   

       
   
ایمیل: AskariV@mums.ac.ir
       
             

 

 

 


0
مقاله
0
طرح های پژوهش در آموزش
0
پایان نامه
0
عضو هیات علمی همکار
جلسه کمیته پژوهش در آموزش