کارگاههای تخصصی : اولین همایش ملی برنامه ریزی درسی و اشتغال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه 

با سلام

به استحضار می رساند اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال توسط گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت وبیناری در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مورخ 11 تا13 آذر ماه 1399 برگزار می شود؛ ضمنا سه عنوان کارگاه در این همایش (پوستر پیوست) توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) مشهد، ارائه می شود. مشارکت همکاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می تواند بر غنای علمی همایش بیفزاید. لذا از شما دعوت می شود در این همایش حضور و مشارکت فعال داشته باشید.

 محورهای همایش:

  • برنامه درسي و پرورش شايستگي هاي اشتغال پذيري
  • برنامه درسي گروه هاي آموزشي و اشتغال 
  • برنامه درسي محيط کار، توسعه حرفه اي و اشتغال 
  • کارآموزی و کارورزی
  • برنامه درسي و کارآفريني

لینک همایش : http://www.confce.um.ac.ir

لینک اطلاعات کارگاه های مرکز مطالعات و توسعه امئوزش علوم پزشکی (EDC) در همایش مذکور : http://confce.um.ac.ir/uploading/confce.um.ac.ir/images/2mehvar.pdf