دوره آموزشی شاخص های روانسنجی مختلف در ابزارهای پژوهش در آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی شاخص های روانسنجی مختلف در ابزارهای پژوهش در آموزش

در تاریخهای :

12 آبان ماه،

19 آبان،

26 آبان

و 3 آذر 1400 

لینک : https://edc.mums.ac.ir/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=230