گواهی های EDC

جهت مشاهده گواهی های خود را بر روی لینک زیر کلیک نمایید و نام کاربری و رمز عبور دانشگاهی خود را وارد نمایید. در صفحه ای که باز می شود، کدملی خود را وارد نموده و جستجو را انتخاب نمایید.