کارگاه چگونه یک طرح توسعه آموزش را تدوین یا داوری کنیم؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته، واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه اقدام به  برگزاری دوره توانمندسازی هدفمند در حوزه پژوهش در آموزش نموده است. بر این اساس طبق هماهنگی به عمل آمده ، کارگاه مجازی 4 ساعته ( غیرهمزمان و همزمان) با عنوان

 

"چگونه یک طرح توسعه آموزش را تدوین یا داوری کنیم؟"

 با تدریس جناب آقای دکتر عظیم میرزازاده

 

به صورت مجازی غیر همزمان (آفلاین) و جلسه مجازی همزمان در روز شنبه مورخ  12/4/1400  از ساعت 14-16 برگزار خواهد شد.

 

جهت ثبت نام از لینک زیر استفاده نمایید: https://survey.porsline.ir/s/BbRswZJ